e-mail: suverenw@gmail.com

Свій погляд

Україна для тих, хто її любить!

Пошук

Новини з відусиль

Перелік осіб, що є учасниками бойових дій визначено пунктом 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а саме: учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.

Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України.
Проте, на даний час Кабінетом Міністрів не прийнято відповідно постанову, тому питання надання статусу учасника бойових дій наразі не є чітко врегульованим відповідно до вимог закону.
Слід зазначити, що статус учасника бойових дій має право отримати та особа, яка матиме документальне підтвердження щодо цього. Зокрема, з метою обліку особового складу командиром військової частини видається відповідний наказ (по стройовій частині) про відрядження в райони проведення антитерористичної операції, а також інформація про участь військовослужбовців в антитерористичній операції заноситься до особової справи або військового квитка та засвідчується командиром військової частини та гербовою печаткою.
Видачу посвідчень учасника бойових дій військовослужбовцям за відповідними рішеннями має бути організовано Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України та Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, а військовозобов’язаним, призваним на військову службу під час мобілізації - обласними та Київським міським військовими комісаріатами.

2. Які пільги має учасник бойових дій, залучений у АТО ?

Відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них надаються наступні пільги:
1) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
2) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
3) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата);
4) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.
5) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
6) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
7) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
8) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
9) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
10) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
11) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
12) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
13) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.
Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;
14) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
15) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
16) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
17) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;
Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 158 від 04.06.2014 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, та виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» за безпосередню участь в антитерористичних операціях, здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою військовослужбовцям, у тому числі строкової військової служби, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, резервістам та працівникам (невійськовослужбовцям) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії і Державної прикордонної служби, водіям автотранспортних засобів Національної гвардії і Державної прикордонної служби починаючи з 1 травня 2014 року виплачується винагорода в розмірі 100 відсотків місячного грошового забезпечення та заробітної плати, але не менш ніж 3000 гривень, у розрахунку на місяць.

3. Який порядок надання земельної ділянки військовослужбовцю-учаснику АТО? І де можна перевірити чи є Ви як учасник бойових дій у зоні АТО у списках на надання ділянки?

Право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок регулюється частиною шостою статті 118 та статтями 121, 122 Земельного кодексу України.
Відповідно до положень частини першої статті 121 Земельного Кодексу України учасники АТО можуть отримувати ділянки з земель державної власності (в межах областей) або комунальної власності (в межах населених пунктів) у таких розмірах:
- для ведення фермерського або особистого селянського господарства - до 2 га;
- для ведення садівництва - до 0,12 га;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) – до 0,25 га у селах, до 0,15 га – у селищах та до 0,10 га – у містах;
- для індивідуального дачного будівництва – до 0,10 га;
- для будівництва індивідуальних гаражів – до 0,01 га.

Учасники АТО, які бажають отримати у власність земельну ділянку, подають до сільських, селищних, міських рад – для отримання ділянок з земель комунальної власності; до районних держадміністрацій – для отримання ділянок з земель державної власності такі документи:
- клопотання довільної форми (у ньому визначається розміри та цільове призначення ділянки);
- додаток: графічні матеріали, в яких зазначається бажане місце розташування ділянки.
- погодження землекористувача (подається тільки у випадках, якщо дана ділянка перебуває у користуванні іншої особи);
- документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо).
Якщо особа бажає отримати земельну ділянку для ведення фермерського господарства – крім перелічених вище документів необхідно ще подати документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої у аграрному навчальному закладі.
Після отримання необхідного пакету документів відповідний орган протягом строку не більше одного місяця розглядає клопотання і надає дозвіл або відмову на розробку проекту землеустрою.
Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.
Після розробки проект землеустрою узгоджується з місцевим управлінням земельних ресурсів (за місцезнаходженням ділянки).
Погоджений проект землеустрою надсилається відповідному органу виконавчої влади або місцевого самоврядування (якому до цього направлявся пакет документів для отримання ділянки), який протягом строку не більше ніж 2 тижні з дня отримання проекту (а якщо необхідно провести обов’язкову землевпорядну експертизу – після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення щодо затвердження проекту землеустрою і передання земельної ділянки у власність .
Слід зазначити, що при зверненні учасників бойових дій в зоні АТО, з відповідним документом, що посвідчують участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо) Управлінням Держземагентства повинна бути надана допомога при складанні клопотання про надання у власність земельної ділянки, а також забезпечено надання графічного матеріалу з бажаним місцем розташування земельної ділянки.
Перелік розробників документації із землеустрою на території області можна отримати в Управлінні Держземагентства відповідного району.
Схематично порядок передачі земельних ділянок державної або комунальної власності у власність відповідно до ст.118 Земельного кодексу України буде виглядати так:

• Подання клопотання військовослужбовця-учасника бойових дій в зоні АТО про надання дозволу на розробку землевпорядної документації до відповідного органу виконавчої влади: термін виконання - у момент подання, безкоштовно
• Прийняття рішення про надання дозволу на розробку документації із землеустрою: термін виконання - до 30 днів, безкоштовно
• Розробка землевпорядної документації: термін виконання - не більше 6 місяців, вартість визначається договором
• Погодження землевпорядної документації: термін виконання - до 10 робочих, безкоштовно
• Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі: термін виконання - до 14 робочих днів, безкоштовно
• Рішення про затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність: термін виконання - максимально стислі строки, безкоштовно
• Реєстрація права власності на земельну ділянку в Укрдержреєстрі: термін виконання -14 робочих днів, вартість - 119 грн. держмито та 120 грн. (витяг із Держреєстру прав)

Для отримання більш докладної інформації можна також зателефонувати на гарячу лінію Голови Держземагентства України за телефоном 0-800-301-071 (усі дзвінки безкоштовні), графік роботи : понеділок - четвер з 09.00 до 17.00 год., п'ятниця з 09.00 до 16.45 год., або ж зайти на офіційний сайт Держземагенства: http://land.gov.ua. Оператори нададуть кваліфіковані консультації. Нагадуємо, що ще на початку травня Голова Держземагентства дав доручення керівникам територіальних органів розпочати роботу з формування земельних масивів для забезпечення наділами учасників АТО.
Нині списки військовослужбовців, які беруть участь в АТО, формують військкомати та правоохоронні органи. Для подальшої передачі до Головного управління Держземагенства.

4. Як отримати грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності учасникам бойових дій в зоні АТО?

Відповідно до пункту 2 статті 16-2 та пункту 9 статті 16-3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» Кабінетом Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 затверджено Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві (далі – Порядок).
Днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є:
у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста - дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;
у разі встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності - дата, що зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії.
Одноразова грошова допомога призначається у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, якщо смерть настала:
1) під час виконання військовослужбовцем обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби;
2) у період проходження військовослужбовцем військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби;
3) під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві військовозобов’язаним та резервістом, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори.
Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті) (що становить 609 000 гривень), рівними частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.
Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.
Одноразова грошова допомога призначається і виплачується:
1) військовослужбовцю, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, у розмірі:
250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, що становить 304,5 тис.грн. - у разі встановлення інвалідності I групи;
200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, що становить 304,5 тис.грн. - у разі встановлення інвалідності II групи;
150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, що становить 182,7 тис.грн.- у разі встановлення інвалідності III групи;
2) військовослужбовцю, інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, у розмірі:
120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, що становить 146,2 тис.грн.- у разі встановлення інвалідності I групи;
90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, що становить 109,6 тис.грн.- у разі встановлення інвалідності II групи;
70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, що становить 85,3 тис.грн. - у разі встановлення інвалідності III групи;
3) військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов’язаному чи резервісту під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві, у розмірі:
120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності,що становить 146,2 тис. грн. - у разі встановлення інвалідності I групи;
90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, що становить 109,6 тис.грн.- у разі встановлення інвалідності II групи;
70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності,що становить 85,3 тис.грн. - у разі встановлення інвалідності III групи
У разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями, у розмірі, що визначається у відсотках від:
70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, - військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
50-кратного прожиткового мінімуму, що становить 60,9 тис.грн., встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, - військовослужбовцю строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, - військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
Якщо протягом двох років військовослужбовцю, військовозобов’язаному та резервісту після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності під час повторного огляду буде встановлено згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії вищу групу чи іншу причину інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, що дає їм право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата провадиться з урахуванням раніше виплаченої суми.
Граничний розмір одноразової грошової допомоги не повинен перевищувати розміру допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.(609 тис. грн.)
Члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога, подають за місцем проходження служби (зборів) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста або уповноваженим структурним підрозділам державних органів, на які покладаються функції щодо підготовки необхідних для призначення пенсії документів (далі - уповноважений орган), такі документи:
заяву кожного повнолітнього члена сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), які мають право на отримання допомоги, а у разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги;
витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста із списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);
витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.
До заяви додаються копії:
документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, зокрема про те, що вона не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;
свідоцтва про смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;
свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста - для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;
сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);
рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста);
рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).
Військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, подає уповноваженому органу такі документи:
заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності.
До заяви додаються копії:
постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків,.
Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом її перерахування уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначений одержувачем виплати, або через касу уповноваженого органу.

Нижче наведено зразок заяви.

Військовому комісару
_________________________________
від ______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
_________________________________
місце проживання,
_________________________________
ідентифікаційний код)

З А Я В А

Прошу Вас виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв'язку із____________________________________________________________________________ .
(вказується підстава для виплати: поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність, зв’язок з виконанням обов’язків служби)
Виплату прошу здійснити через ___________________________________________ .
(вказуються назва та реквізити банку, номер рахунку)
До заяви додаю такі документи:
___________________________________________________________________
«____» ______________ 2014 р. (підпис) ПІБ заявника

Слід звернути увагу, що іноді військові шпиталі не прописують причини поранення або загибелі бійців, що унеможливлює отримання або ними, або їхніми родинами відповідних компенсацій у майбутньому. Отже, якщо лікарі у довідці прописують, що солдат отримав поранення із невизначених обставин, фактично це означає, що вони досі не отримали підтвердження із військового комісаріату щодо перебування солдата у зоні АТО. У такому випадку родичі мають звернутися до військового комісаріату для отримання довідки про прикріплення солдата до конкретної військової частини, адже під час призову видаються накази щодо кожної людини. Існує перелік частин, що знаходяться в зоні АТО, а тому в разі підтвердження перебування цього солдата у цій частині, він автоматично є учасником АТО.
Крім того, особи, які під час антитерористичної операції отримали поранення, які нанесли шкоду здоров’ю, в подальшому мають право претендувати на статус «інвалід війни».
У такому випадку, до попередньо поданих документів необхідно додати епікриз з медичного закладу, яким має бути пов’язане поранення з виконанням військових обов’язків (епікриз). Відповідний пакет документів в подальшому надається до Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

{jcomments on}

Гості сайту

На сайті 195 гостей та 0 користувачів

Найчастіше цікавляться

Відгуків (0)
Відгуків (0)
Відгуків (0)
Відгуків (0)